Môn Văn Lớp: 9 Cho lời dẫn trực tiếp sau: Khi bàn về giáo dục nhà thơ Tago- người Ấn Độ có nói: “Giáo dục một người đàn ông được một người đàn ông, giáo dụ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Cho lời dẫn trực tiếp sau: Khi bàn về giáo dục nhà thơ Tago- người Ấn Độ có nói: “Giáo dục một người đàn ông được một người đàn ông, giáo dục một người đàn bà được một gia đình, giáo dục một người thầy được cả một xã hội.”
Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-09-24T05:55:52+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.       ⇒ Lời dẫn giáp tiếp : Khi bàn về giáo dục nhà thơ Tago – người Ấn Độ có nói rằng giáo dục một người đàn ông được một người đàn ông, giáo dục một người đàn bà được một gia đình, giáo dục một người thầy được cả một xã hội.

    ⇒ Cách chuyển: Bỏ dâu ngoặc kép, thêm từ rằng

    XIN CTLHN NHA :3

  2. ⇒ `text{ Lời dẫn gián tiếp :}` “Khi bàn về giáo dục nhà thơ Tago, người Ấn Độ cho rằng giáo dục một người đàn ông được một người đàn ông, giáo dục được một người đàn bà được một gia đình , còn nếu giáo dục được một người thầy được cả một xã hội.”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )