Môn Văn Lớp: 9 Cho đoạn văn sau Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứn

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Cho đoạn văn sau
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến hơn năm mươi chiếc xe nữa, cờ tàn tán lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào:
– Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, những cảnh tượng ấy chìm đi mất.
Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích trên và chuyển lời dẫn trực tiếp đo thành lời dẫn gián tiếp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 2 tháng 2022-02-14T16:08:52+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Lời dẫn trực tiếp : “Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sốngThiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa…”

    `=>` Chuyển thành lời dẫn gián tiếp : Vũ Nương nói với chàng Trương rằng nàng đã nặng ân tình với Linh Phi, đã nguyện sống chết cũng không bỏ vì vậy dẫu mang nghĩa phu thê bấy lâu với Trương Sinh nàng cũng chẳng thể lại về nhân gian được nữa.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )