Môn Văn Lớp: 9 Cho đoạn văn”Lần này ta ra…thì ta có sợ gì chúng lời nói của vua quang trung trong đoạn trích trên đuợc dẫn theo cách dẫn trực tiếp hay cá

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Cho đoạn văn”Lần này ta ra…thì ta có sợ gì chúng
lời nói của vua quang trung trong đoạn trích trên đuợc dẫn theo cách dẫn trực tiếp hay cách dẫn gián tiếp ? vì sao ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2022-02-07T00:44:06+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Lời nói của vua Quang Trung nói với các tướng sĩ trong đoạn trích trên đuợc dẫn theo cách dẫn trực tiếp.

  Vì lời nói được đặt sau dấu hai chấm và trong dấu ngoặc kép.

 2. đây là lời dẫn trực tiếp vì

   Đoạn trích là lời của vua Quang Trung

  nói với các tướng sĩ dưới quyền. 

  trong hoàn cảnh quân Thanh đang kéo sang xâm lược nước ta

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )