Môn Văn Lớp: 9 Cho các câu sau: a. Trên nền tảng của cuộc sống xã hội, nghệ thuật xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội. (Nguyễn Đình Thi) b. Hình như thu đ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Cho các câu sau:
a. Trên nền tảng của cuộc sống xã hội, nghệ thuật xây dựng đời sống tâm hồn
cho xã hội. (Nguyễn Đình Thi)
b. Hình như thu đã về (Hữu Thỉnh)
c. Cô nhìn thẳng vào mắt anh – những người con gái sắp xa ta, biết không bao
giờ gặp ta nữa, hay nhìn ta như vậy. (Nguyễn Thành Long)
Hãy cho biết mỗi cụm từ được in đậm trong các câu trên là thành phần gì trong
câu? Cụm từ in đậm trong câu c được dùng để làm gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 1 tuần 2022-01-10T02:01:07+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a. Trạng ngữ

    b. Thành phần tình thái

    c. Thành phần phụ chú

    Cụm từ in đậm trong câu c dùng để chú thích, bổ sung ý nghĩa cho vế trước.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )