Môn Văn Lớp: 9 chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ)

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích “Chị em Thuý Kiều”. Ghi rõ câu thơ nêu tác dụng(8 biện pháp tu từ) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Julia 3 tháng 2022-02-14T21:31:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Các biện pháp như : so sánh, nhân hóa , ẩn dụ, nói quá, liệt kê, hoán dụ, ước lẹ tượng trưng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )