Môn Văn Lớp: 9 Câu:” Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi hết quân lính… chớ bảo là ta không nói trước ” của vb Hoàng Lê Nhất Thống Chí , nội dung ch

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Câu:” Vua Quang Trung cưỡi voi ra doanh yên ủi hết quân lính… chớ bảo là ta không nói trước ” của vb Hoàng Lê Nhất Thống Chí , nội dung chính là gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josie 3 tháng 2022-02-12T01:24:54+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. ND lời phủ dụ:

  – Nêu tình cảnh nguy cấp của nước nahf: quân Thanh đã xâm chiếm Thăng Long.

  -Khẳng định chủ quyền dân tộc

  -Lên án, tố cáo hành động xâm lược phi nghĩa, trái với đạo trời của người phương Bắc trong lịch sử

  -Chỉ rõ mưu đồ nhà TAhnh hiện tại (” mưu đồ lấy nc Nam ta làm quận huyện …)

  – Nhắc gợi lại truyền thống đánh giặc và thắng giặc của đời trước

  – Tuyên bố đanh thép cho những kẻ ăn ở hai lòng , bất trung. Đồng thời khích lệ lòng trung quân, sựu đồng lòng chiến thắng kẻ thù.

 2. Nội dung chính trong lời phủ dụ của vua Quang Trung đó là vạch trần tội ác xâm lượctrái với đạo trời của quân nhà Thanh, nêu lên truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, nêu lên bổn phận đánh giặc, kêu gọi quân sĩ đồng tâm hiệp lực và ra kỷ luật nghiêm minh đối với những kẻ ăn ở hai lòng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )