Môn Văn Lớp: 9 Câu in đậm trong tình huống hội thoại dưới đây đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Sự vi phạm đó đã để người nghe hiểu câu nói đó theo ý n

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Câu in đậm trong tình huống hội thoại dưới đây đã vi phạm phương châm hội thoại nào? Sự vi phạm đó đã để người nghe hiểu câu nói đó theo ý nào?
Lan hỏi Huệ
-Huệ báo cho Nam, Tuấn và Chi sáng mai đến trường chưa ?
– Tớ báo cho Chi rồi. -Huệ đáp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eloise 4 tuần 2022-03-26T05:37:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-03-26T05:38:48+00:00

  * Câu nói của Huệ ” Tớ báo cho Chi rồi ” vi phạm phương châm về lượng 

  * Lý do vì phạm phương châm về lượng : Lời nói của Huệ ko đầy đủ thông tin

  => Sự vi phạm đó đã để người nghe hiểu câu nói đó theo ý ” Huệ chỉ thông báo cho Chi chứ chưa thông báo cho Nam và Tuấn “.

  0
  2022-03-26T05:39:08+00:00

  – câu : “tớ báo cho chi rồi “vi phạm phương châm về lượng, khi Huệ ko nói đủ  thông tin 

  (chỉ ns đã báo cho Chi chưa trả lời là có báo cho Nam Tuấn hay ko )

  -sự vi phạm đó đã để người nghe hiểu câu nói đó theo ý rằng : Huệ đã báo cho Chi còn các bn khác thì chưa 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )