Môn Văn Lớp: 9 câu chủ động và câu bị động là j

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: câu chủ động và câu bị động là j No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 2 tháng 2022-03-17T06:47:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Câu chủ động: là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hoạt động hướng vào người, vật khác (chỉ chủ thể của hoạt động)

    – Câu bị động: là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hoạt động của người, vật khác hướng vào (chỉ đối tượng của hoạt động)

  2. Câu chủ động là câu có chủ ngữ chỉ người vật thực hiện 1 hoạt động hướng vào người , vật khác ( chỉ chủ thể của hoạt động ) .

    Câu bị động là câu có chủ ngữ chỉ người , vật đc hoạt động , vật khác hướng vào 

    @NO MẠNG NHA , XIN CTLHN@

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )