Môn Văn Lớp: 9 Cảm nhận của em về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích sau: ” Vân Tiên ghé lại bên đàng, Bẻ cây

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Cảm nhận của em về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích sau:
” Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.
Kêu rằng: “Bớ đảng hung đồ,
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân”.
Phong Lai mặt đỏ phừng phừng:
“Thằng nào dám tới lẫy lừng vào đây?
Trước gây việc dữ tại mầy.
Truyền quân bốn phía phủ vây bịt bùng”.

Vân Tiên tả đột hữu xung,
Khác nào Triệu Tử phá vòng Đương Dương.
Lâu la bốn phía vỡ tan,
Đều quăng gươm giáo tìm đàng chạy ngay.
Phong Lai trở chẳng kịp tay,
Bị Tiên một gậy thác rày thân vong.” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2022-01-30T03:49:41+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.      Lục Vân Tiên là một thư sinh trên đường đi trở về gặp Bọn cướp phong lai.

  -Hành động: bẻ cây làm vũ khí, tung hoành dũng mãnh ” tả đột hữu xông”.

  Lời nói: dõng dạc, ngặn chặn việc làm của bọn cướp.

  => Lục Vân Tiên là một thư sinh có khì phách anh hùng. coi trọng lẽ phải, căm ghét áp bức. Chiên thằng tuyệt đối.

  ” Lâu la bốn phía vỡ tan”.

  ~ Vì mình ko biết bạn có hỏi làm đoạn hay bài văn hay ko nên mình làm theo những gì ình đc hc nha~

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )