Môn Văn Lớp: 9 Cảm nhận của em khi đọc xong bài này của tác giả vũ khoan

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Cảm nhận của em khi đọc xong bài này của tác giả vũ khoan No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 2 tuần 2022-01-04T03:21:39+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của Vũ Khoan là sự đối thoại của tác giả với“ lớp trẻ Việt Nam”, những chủ nhân của đất nước ta trong thế kỉ XXI, thế hệ nối bước ông cha, gánh trên đôi vai mình sứ mệnh lịch sử vô cùng nặng nề là xây dựng Việt Nam trở nên giàu mạnh cường thịnh. Tác giả đặt vấn đề và khẳng định: chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất trong những hành trang mà đất nước ta phải có và cần có. Phải chuẩn bị những cái cần thiết trong hành trang mang vào thế kỉ mới. Vấn đề thời cơ và thách thức được Vũ Khoan nêu lên và giải thích một cách khúc chiết, sáng tỏ. Và tác giả lần lượt nêu lên, giải thích và bình luận những điểm mạnh, những điểm yếu của con người Việt Nam. Bài văn của Vũ Khoan đã giúp ta một cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, về bản thân mỗi chúng ta. Thế kỉ mới là thế kỉ hi vọng và bừng sáng đối với đất nước và con người Việt Nam.

  2. “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” là một văn bản độc đáo, đặc sắc. Tác gỉa đã dũng cảm chỉ ra những cái yếu của con người Việt Nam khi bước vào thế kỉ mới, khi đứng trước vận hội mới, thách thức mới. Giọng văn sắc sảo, nhiệt thành, tâm huyết. Tác giả đứng trên tầm cao của thời đại mới, với ý chí tự cường để trao đổi với thế hệ trẻ những cái mạnh, những cái yếu của dân ta, động viên thanh thiếu nhi Việt Nam vươn lên gánh vác sứ mệnh lịch sử.

    Cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc sảo, mang tính tranh biện đầy sức thuyết phục. Những câu tục ngữ, câu ca dao được tác giả vận dụng tạo nên một lối nói dung dị, đậm đà, gợi cho người đọc bao liên tưởng thú vị. Bài văn của Vũ Khoan đã giúp ta có một cái nhìn sáng suốt về nhân dân ta, về bản thân mỗi chúng ta. Thế kỉ mới là thế kỉ hi vọng và bừng sáng đối với đất nước và con người Việt Nam.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )