Môn Văn Lớp: 9 Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu(1).Muốn vậy thì khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ – NHỮNG NGƯỜI CHỦ THỰC SỰ CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG THẾ KỈ TỚI – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất(2).
Câu1 nội dung của đoạn văn trên là gì?
Câu 2 Tìm thành phần phụ chú trong đoạn văn và cho biết nó làm rõ nghĩa cho yếu tố ngôn ngữ nào?
Câu 3 Vì sao làm cho lớp trẻ “lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh vứt bỏ những điểm yếu” là khâu đầu tiên khi chúng ta bước vào thế kỉ mới?
Câu 4 em nhận thấy mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong những điều tác giả đã nêu và cả những điều tác giả chưa nói tới?
Câu 5 Viết một đoạn văn ngắn khoảng nửa trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới trong đó có thành phần khởi ngữ, phép liên tưởng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalynn 1 tuần 2022-01-10T00:27:57+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. aihong
    0
    2022-01-10T00:29:38+00:00

    :X

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )