Môn Văn Lớp: 9 “Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: “Bước vào thế kỉ mới, muốn “sánh vai với các cường quốc năm châu” thì chúng ta sẽ phải lấp đầy hành trang bằng những điểm mạnh, vứt bỏ những điểm yếu(1).Muốn vậy thì khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ – NHỮNG NGƯỜI CHỦ THỰC SỰ CỦA ĐẤT NƯỚC TRONG THẾ KỈ TỚI – nhận ra điều đó, quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất tìm thành phần biệt lập có trong đoạn văn trên và chỉ rõ nó là thành phần biệt lập nào ? Tác dụng của thành phần biệt lập đó No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 3 tuần 2022-04-15T12:18:06+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. – Thành phần biệt lập: Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ mới.

    – Đó là thành phần phụ chú.

    – Tác dụng:

    + Bổ sung nội dung, ý nghĩa cho câu văn.

    + Người đọc dễ hình dung, hiểu được nội dung mà tác giả cần diễn đạt.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )