Môn Văn Lớp: 9 Biến câu “nó 0 giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa” thầnh câu khởi ngữ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Biến câu “nó 0 giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa” thầnh câu khởi ngữ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 1 năm 2022-04-07T09:37:40+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Nó không giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa

    → Còn Nho, nó không còn giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa

  2. Biến câu “nó 0 giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa” thầnh câu khởi ngữ

    => Nho bị thương, nó không giống cái que kem trắng của tôi khi nãy nữa.

    HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )