Môn Văn Lớp: 9 Bằng những hiểu biết về truyện kiều của nguyễn du và truyện lục vân tien của nguyễn đình chiểu hãy chỉ ra đặc điểm tiêu biểu của truyện thơ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Bằng những hiểu biết về truyện kiều của nguyễn du và truyện lục vân tien của nguyễn đình chiểu hãy chỉ ra đặc điểm tiêu biểu của truyện thơ, (văn tự sự thể thơ nhân vật những nội dung chính)
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 3 tháng 2022-02-14T20:44:27+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Truyện thơ  những truyện kể bằng thơ, biểu hiện cảm nghĩ bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, cảm xúc, chứa đựng vấn đề xã hội và có tính nhạc, vần điệu, truyện thơ có sự việc, đối thoại, miêu tả, tình huống giống với truyện tự sự

  2. Truyện thơ thường là thơ lục bát, có tính nhạc, vần điệu, truyện thơ có sự việc, đối thoại, miêu tả, tình huống giống với truyện tự sự 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )