Môn Văn Lớp: 9 bằng hiểu biết xã hội, e hãy viết đoạn văn viết về chủ đề tri thức và sức mạnh giúp mik vs ạ mik đag cần rất gấp nha

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: bằng hiểu biết xã hội, e hãy viết đoạn văn viết về chủ đề tri thức và sức mạnh
giúp mik vs ạ mik đag cần rất gấp nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ayla 1 tháng 2022-04-06T12:07:57+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Ai đó đã nói rằng  ” Tri thức là sức mạnh”. Tri thức là  kiến thức nhân loại, con người tiếp thu được phải trải qua thời gian lịch sử, không gian mới tạo thành. Tri thức có thể bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục…Tri thức và sức mạnh có mối quan hệ gần gũi với nhau. Bởi lẽ đối với cá nhân, tthức góp phần khẳng định vị thế xã hội của bản thân đồng thời góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người. Có được tri thức vững vàng, con người có thể làm giàu cuộc sống của mình, hiểu biết thêm về bản thân mình và hiểu thêm về cuộc sống. Và nhờ đó, con người trở nên hòa nhập hơn với cuộc sống của cộng đồng, xã hội.Người có tri thức là người đã tích lũy được một lượng tri thức đủ lớn để làm việc và sáng tạo, là khi ta đã tích lũy và kế thừa được những tinh hoa của nhân loại. Con người có nhiều kiến thức uyên thâm về mọi mặt ắt sẽ có tiếng nói và được tôn trọng hơn. Đối với cộng đồng, xã hội, tri thức có ý nghĩa quyết định sự phát triển của xã hội. Có tri thức, con người có khả năng và bản lĩnh thực hiện được những dự định, lí tưởng của đời mình. Từ đó, con người có thể đóng góp cho xã hội những sáng kiến, phát minh, sáng chế của mình, thúc đẩy xã hội không ngừng phát triển. Thử tưởng tượng một xã hội không có tri thức sẽ nghèo nàn và kém phát triển đến mức nào. Tri thức là nguồn sáng, là nguồn sức mạnh để đưa đất nước và xã hội phát triển. Sức mạnh của tri thức có thể là sức mạnh của khoa học, của công nghệ và rõ ràng xã hội đã từng bước phát triển nhờ vào những bước tiến, phát minh của khoa học. Vì thế, mỗi người cần nhận thức được sức mạnh của tri thức từ đó, thường xuyên trau dồi, bồi đắp tri thức cho bản thân. Chúng ta phải thường xuyên trau dồi tri thức, bởi tri thức là sức mạnh giúp chúng ta giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống, khẳng định bản thân, thực hiện mơ ước bằng cách phải biết tự giác học tập, biết sàng lọc tri thức và vận dụng sáng tạo vào đời sống thực tiễn. Một sự thật hiển nhiên chẳng thể chối cãi: Tri thức là sức mạnh.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )