Môn Văn Lớp: 9 Bài tập 2 Cho các từ sau: Cấp bách, cấp dưỡng, cấp báo, cấp phát, cấp cứu, cung cấp, chu cấp, trung cấp, nguy cấp. a) Giải thích nghĩa của c

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Bài tập 2 Cho các từ sau: Cấp bách, cấp dưỡng, cấp báo, cấp phát, cấp cứu, cung cấp, chu cấp, trung cấp, nguy cấp.
a) Giải thích nghĩa của các yếu tố “cấp”
b) Dựa vào nghĩa của yếu tố “cấp”, hãy xếp các từ trên thành ba nhóm. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-11-12T14:16:47+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Nhóm 1: cấp bách, cấp báo, cấp cứu, nguy cấp( yếu tố trên mang nghĩa nguy hiểm)

    Nhóm 2: cấp dưỡng, cấp phát, cũng cấp, chu cấp

    Nhóm 3: trung cấp ( yếu tố cấp bậc)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )