Môn Văn Lớp: 9 “…Bà như chiếc bóng giở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện nói trò với ai khác ngoài cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bả

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: “…Bà như chiếc bóng giở về. Ít khi tôi thấy bà nói chuyện nói trò với ai khác ngoài cháu ra. Ít khi tôi thấy bà đôi co với ai. Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng. Nếu ai lành chanh lành chói, bà rủ rỉ khuyên. Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ. Những chị mồm năm miệng mười, sau khi bà khuyên chỉ còn mồm một, mồm hai. Người ta bảo: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Bà như thế thì chúng tôi hư làm sao được. […]”
1. Chỉ ra yếu tố nghị luận nêu tác dụng.
2. Xác định và chỉ ra tác dụng của biện pháp tu từ trong câu văn: “Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng.” So sánh: gợi hình ảnh như thế nào? Và gợi cảm xúc gì?
3. Ghi lại câu văn sử dụng cách dẫn gián tiếp (Chỉ ra cách dẫn gián tiếp).
4. Người bà được nhắc tới đã tuân thủ phương châm hội thoại nào trong cách ứng xử với bà con làng xóm ? Hãy ghi lại một câu ca dao (tục ngữ) khuyên bảo chúng ta thực hiện phương châm hội thoại đó trong giao tiếp. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Autumn 2 tuần 2021-09-08T09:53:50+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. 1 . Yếu tố nghị luận : Dân làng bảo bà hiền như đất. Nói cho đúng, bà hiền như chiếc bóng. ( bàn bạc về tính cách của bà )

  → Đưa ra sự bàn bạc để khiến người đọc hình dung tính cách của bà dễ mến và đức độ như nào .

  2 . Biện pháp tu từ : So sánh 

  → Gợi hình ảnh người bà hiện lên gần gũi với các người trong thôn xóm ( vì bóng vốn gần với người ) Ngoài ra còn gợi lên cảm xúc yêu mến của tác giả đối với tính cách nhân từ của bà ( bóng thì thường hiền lành ) 

  3 . Gían tiếp : Bà nói nhiều bằng ca dao, tục ngữ. Những chị mồm năm miệng mười, sau khi bà khuyên chỉ còn mồm một, mồm hai.

  + Cách dẫn : thuật lại lời nói của nhân vật 

  4 . Phương châm hội thoại : Lịch sự 

  Ca dao ( tục ngữ ) : Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )