Môn Văn Lớp: 9 Xác định nghĩa của từ “tay” trong các câu sau. Chỉ ra từ nào được dùng với nghĩa gốc, nghĩa chuyển và nêu phương thức chuyển nghĩa (hoán dụ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: Xác định nghĩa của từ “tay” trong các câu sau. Chỉ ra từ nào được dùng với nghĩa gốc, nghĩa chuyển và nêu phương thức chuyển nghĩa (hoán dụ hay ẩn dụ):
a) Người đứng trên đài lặn phút giây. Trông đàn em đó vẫy hai tay. (Tố Hữu)
b) Rối ren tay bó tay bầu
Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu biến màu. (Nguyễn Duy)
c) Mối càng vén tóc bắt tay …
Nét buồn như các điệu gầy như mai. (Nguyễn Du)
d) Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người. (Nguyễn Du) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 2 tháng 2022-02-28T10:00:13+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a, nghĩa gốc 

  b, nghĩa gốc

  c, nghĩa chuyển 

  d, nghĩa chuyển 

 2. a: nhĩa gốc tay là bộ phận cơ thể con người

  b: nghĩa gốc

  c: nghĩa chuyển chỉ nội tâm con người

  d: nghĩa chuyển chỉ cùng đồng bọn , cùng việc làm với ai đó

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )