Môn Văn Lớp: 9 xác định lỗi dùng từ trong các câu sau và sửa lại cho đúng a.bạn có một yếu điểm kà chưa tự tin trước đông người b.qua bài thơ “nói với con”

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: xác định lỗi dùng từ trong các câu sau và sửa lại cho đúng
a.bạn có một yếu điểm kà chưa tự tin trước đông người
b.qua bài thơ “nói với con” cho ta hiểu thêm sức sông của một dân tộc miền núi
c.nguyễn duy là một nhà thi sĩ tài hoa No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-11-24T10:34:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a.bạn có một yếu điểm kà chưa tự tin trước đông người

  lỗi : sai chính tả

  → Bạn có một điểm yếu là chưa tự tin trước đông người

  b. Qua bài thơ “nói với con” cho ta hiểu thêm sức sông của một dân tộc miền núi

  lỗi : sai chính tả

  → bài thơ “nói với con” cho ta hiểu thêm sức sống của một dân tộc miền núi.

  c. nguyễn duy là một nhà thi sĩ tài hoa

  lỗi : sai chính tả

  → Nguyễn Duy là một thi sĩ tài hoa.

 2. xác định lỗi dùng từ trong các câu sau và sửa lại cho đúng:

  a.bạn có một yếu điểm kà chưa tự tin trước đông người

  * bạn : Bạn 

  * kà : và

  -> Bạn có một yếu điểm và chưa tự tin trước đông người. 

  b.qua bài thơ “nói với con” cho ta hiểu thêm sức sông của một dân tộc miền núi

  *qua : Qua 

  *sông : sống 

  ->Qua bài thơ “nói với con” cho ta hiểu thêm sức sống của một dân tộc miền núi

  c. nguyễn duy là một nhà thi sĩ tài hoa

  *nguyễn duy : C.Nguyễn Duy 

  -> C. Nguyễn Duy là một nhà thi sĩ tài hoa

  CHÚC BẠN HỌC TỐT 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )