Môn Văn Lớp: 9 9Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căn tứ chưa xả thịt, lột da,nuốt gan, uống máu quân thù

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: 9Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căn tứ chưa xả thịt, lột da,nuốt gan, uống máu quân thù; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài đồng cỏ, nghìn thây xác bọc trong da ngựa, ta cũng vui lòng)
viết đoạn văn 6-. 8 câu phân tích hiệu quả nghệ thuật của phép tu từ trg đoạn văn trên No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-02-18T12:47:50+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.   Trong đoạn văn trên tác giả đã sử dụng rất thành công biện pháp tu từ liệt kê. Tác giả đã bọc lộ những trạng thái của mình khi nghĩ đến bọn giặc bất nhân. Việc sử dụng biện pháp tu từ này đã làm cho câu văn có tính nhạc hơn, cách diễn đạt nhịp nhàng, uyển chuyển. Đồng thời nhấn mạnh, khẳng định sự căm thù giặc đến xương tủy của Trần Quốc Tuấn. Đồng thời thể hiện tinh thần yêu nước, quyết hy sinh thân mình vì giang sơn, xã tắc của ông. Hình ảnh của ông hiện lên một cách sinh động. Đó là một người anh hùng  sẵn sàng hi sinh để rửa mối nhục cho đất nước. Ông xứng đáng là tấm gương yêu nước bất khuất, vị tướng vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam ta.

  2. Đoạn văn trên sử dụng phép tu từ liệt kê.  Tác giả liệt kê hàng loạt như: tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, (chỉ căm tức chưa) xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu quân thù, trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta gói trong da ngựa,. Sử dụng liệt kê như vậy nhằm nhấn mạnh thái độ căm phẫn, uất ức, căm thù giặc sâu sắc của Trần Quốc Tuấn . Qua đó thể hiện lòng nồng nàn yêu nước, đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân của tác giả.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )