Môn Văn Lớp: 9 5. Hãy giải thích nghĩa của từ xuân trong các câu sau và cho biết: – Từ xuân nào được dùng với nghĩa gốc, từ xuân nào được dùng với nghĩa

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: 5. Hãy giải thích nghĩa của từ xuân trong các câu sau và cho biết:
– Từ xuân nào được dùng với nghĩa gốc, từ xuân nào được dùng với nghĩa chuyển?
– Từ xuân được dùng theo nghĩa chuyển thì chuyển nghĩa theo phương thức nào?
a. Gần xa nô nức yến anh,
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
b. Ngày xuân em hãy còn dài,
Xót tình máu mủ thay lời nước non.
(Nguyễn Du, Truyện Kiều) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 4 tháng 2022-01-05T22:32:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – Từ xuân trong câu thơ: “Gần xa nô nức yến anh/ Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.” được dùng với nghĩa gốc, từ “xuân” trong câu thơ “Ngày xuân em hãy còn dài/ Xót tình máu mủ thay lời nước non” được dùng với nghĩa chuyển. 

    – Từ “xuân” được dùng theo nghĩa chuyển được chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ.

  2. – Từ “xuân” trong câu: “ Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân” mang nghĩa gốc. -> chỉ mùa xuân

    – Từ “xuân” trong câu: “Ngày xuân em hãy còn dài” mang nghĩa chuyển. ->chỉ tuổi thanh xuân của con người ( hay là tuổi trẻ).

    – Chuyển nghĩa theo phương thức ẩn dụ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )