Môn Văn Lớp: 9 1,“Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi khinh ngạc thấy mọi người vẫn đ

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: 1,“Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi khinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
A, đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ nào ? Nêu hiệu quả của biện pháp tu từ đó?
B, Xét về cấu tạo câu văn số 3 thuộc kiểu câu gì ?Phân tích?
2, ”Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm ”
A, hai câu trên sử dụng biện pháp tu từ nào nếu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng biện pháp tu từ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 3 tháng 2022-01-05T23:53:57+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. A, đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  B, Xét về cấu tạo câu văn số 3 thuộc kiểu câu ghép

  Ra khỏi trường: TN

  tôi :CN

  khinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường:VN

  nắng:CN

  vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật: VN

   

  TỰ LÀM ! $$

 2. A, đoạn văn sử dụng biện pháp tu từ: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  B, Xét về cấu tạo câu văn số 3 thuộc kiểu câu ghép

  Ra khỏi trường: TN

  tôi :CN

  khinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường:VN

  nắng:CN

  vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật: VN

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )