Môn Văn Lớp: 9 1. Tìm lời dẫn trong các đoạn trích sau. Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp. a. Cụ giáo

Question

Môn Văn Lớp: 9 Giúp em bài này với ạ: 1. Tìm lời dẫn trong các đoạn trích sau. Cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.
a. Cụ giáo đã từng nghiêm khắc dặn học trò: “Lễ là tự lòng mình. Các anh trọng thầy thì các anh hãy làm như lời thầy dặn”. (Hà Ân, Chuyện về người thầy)
b. Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”. (Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)
c. Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa ngây thơ này: chắc chỉ người thạo mới cẩm nổi bút thướt. (Thanh Tịnh, Tôi đi học)
d. Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”. (Theo Hạt giống cho tâm hồn, tập 4)
(Lưu ý: Ở câu d, các em chú ý cụm từ “viết lên cát” để xác định được lời dẫn mình tìm được là lời nói hay ý nghĩ.)
định được lời dẫn mình tìm được là lời nói hay ý nghĩ.)
2.
a. Phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ trong câu sau và vận dụng phương châm hội thoại đó để phân tích lỗi trong câu.
​ Hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ tôi.
b. Giải thích nghĩa của 2 câu thành ngữ sau và cho biết mỗi câu thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào?
– Nói có sách, mách có chứng;
– Nói có đầu có đũa; No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Emery 1 tuần 2022-01-09T22:34:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1.

  a.“Lễ là tự lòng mình. Các anh trọng thầy thì các anh hãy làm như lời thầy dặn”- Lời nói trực tiếp

  b.”Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”- Lời nói trực tiếp

  c. chắc chỉ người thạo mới cẩm nổi bút thướt.- Ý nghĩ gián tiếp

  d.”Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”- Ý nghĩ trực tiếp

  2.

  a. vi phạm phương châm về lượng do sử dụng các từ ngữ trùng lặp, gây thừa thông tin:  Thừa từ ngày vì từ sinh nhật có nghĩa là ngày sinh.

  b.

  – Nói có sách, mách có chứng: nói có căn cứ chắc chắn,không nói kiểu tung tin thất thiệt, bịa đặt dựng chuyện, vu oan giá hoạ để bóp méo, xuyên tạc sự thật hay đổ lỗi cho người khác.=> Phương châm về chất

  -Nói có đầu có đũa: nói rõ ràng, mạch lạc=> phương châm cách thức

 2. 1a. Lời dẫn :” Lễ là tự lòng mình. Các anh trọng thầy thì các anh hãy làm như lời thầy dặn”.

  => Đây là lời nói  và là lời dẫn trực tiếp

  b. Lời dẫn : : “Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!”.

  => Đây là lời nói và là lời dẫn trực tiếp

  c. Lời dẫn : chắc chỉ người thạo mới cẩm nổi bút thướt.

  => Đây là ý nghĩ và là lời dẫn trực tiếp

  d. Lời dẫn : “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ.”.

  => Đây là lời nói và là lời dẫn gián tiếp

  2a. Phương châm hội thoại về lượng đã không được tuân thủ,  trong câu này đã sử dụng các từ ngữ trùng lặp, gây thừa thông tin ( hôm nay- ngày)

  b.” Nói có sách, mách có chứng” có nghĩa là không nói vu vơ kiểu ăn ốc nói mò, không thêu dệt, không nói kiểu tung tin thất thiệt, bịa đặt dựng chuyện, vu oan giá hoạ để bóp méo, xuyên tạc sự thật hay đổ lỗi cho người khác.

  => Thành ngữ liên quan đến phương châm về chất

  – “Nói có đầu có đũa” là khi giao tiếp , cần chú ý ns ngắn gọn, rành mạch ; tránh cách nói mơ hồ

  => Phương châm cách thức

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )