Môn Văn Lớp: 8 Với câu chủ đề “lịch sử ta đãcó nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta” hãy viết một đoạn văn theo cách diễn d

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Với câu chủ đề “lịch sử ta đãcó nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta” hãy viết một đoạn văn theo cách diễn dịch sau đó biến đổi đoạn văn diễn dịch thành đoàn văn quy nạp (không copy) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Harper 3 tháng 2022-03-02T02:57:48+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. ĐOẠN VĂN DIỄN DỊCH:

    Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Thật vậy, lịch sử của dân tộc VN từ nghìn năm phong kiến cho đến hai cuộc kháng chiến lớn của dân tộc đều chứng kiến những trận đánh lịch sử dù đau thương nhưng cũng đầy hào hùng. Trong thời kì phong kiến, chúng ta có thể kể đến biết bao nhiêu vị anh hùng dân tộc lẫy lừng chiến công như: Ngô Quyền, Quang Trung, Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo… Họ đều là những vị anh hùng dân tộc gắn liền với sử sách VN qua những cuộc kháng chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc vĩ đại. Tên tuổi của họ mãi mãi gắn liền với những chiến tích lịch sử hào hùng của nhân dân VN. Ví dụ, tên tuổi của vua Ngô Quyền gắn liền với đại phá quân Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng, tên tuổi của Hai Bà Trưng và Bà Triệu gắn liền với những người phụ nữ tài giỏi, đánh giặc bảo vệ đất nước. Hay như vua Lê Lợi lãnh đạo quân Lam Sơn đuổi đánh giặc Minh, còn danh tướng Trần Hưng Đạo thì lãnh đạo quân dân nhà Trần ba lần đại thắng quân Mông Nguyên. Sau khi hết lịch sử 1000 năm phong kiến phương Bắc, chúng ta bước vào hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa đã diễn ra, cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền đã diễn ra trên khắp mảnh đất VN. Bao nhiêu người anh hùng đã quyết bảo vệ đất nước đến phút giây cuối cùng. Và chúng ta ngày nay, có quyền tự hào về lịch sử chiến đấu vẻ vang ấy của dân tộc mình, một dân tộc bé nhỏ nhưng chưa từng chịu khuất dưới mũi giáo quân thù.

    ĐOẠN VĂN QUY NẠP:

    Lịch sử của dân tộc VN từ nghìn năm phong kiến cho đến hai cuộc kháng chiến lớn của dân tộc đều chứng kiến những trận đánh lịch sử dù đau thương nhưng cũng đầy hào hùng. Trong thời kì phong kiến, chúng ta có thể kể đến biết bao nhiêu vị anh hùng dân tộc lẫy lừng chiến công như: Ngô Quyền, Quang Trung, Bà Trưng, Bà Triệu, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo… Họ đều là những vị anh hùng dân tộc gắn liền với sử sách VN qua những cuộc kháng chiến bảo vệ chủ quyền dân tộc vĩ đại. Tên tuổi của họ mãi mãi gắn liền với những chiến tích lịch sử hào hùng của nhân dân VN. Ví dụ, tên tuổi của vua Ngô Quyền gắn liền với đại phá quân Nam Hán trên dòng sông Bạch Đằng, tên tuổi của Hai Bà Trưng và Bà Triệu gắn liền với những người phụ nữ tài giỏi, đánh giặc bảo vệ đất nước. Hay như vua Lê Lợi lãnh đạo quân Lam Sơn đuổi đánh giặc Minh, còn danh tướng Trần Hưng Đạo thì lãnh đạo quân dân nhà Trần ba lần đại thắng quân Mông Nguyên. Sau khi hết lịch sử 1000 năm phong kiến phương Bắc, chúng ta bước vào hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa đã diễn ra, cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền đã diễn ra trên khắp mảnh đất VN. Bao nhiêu người anh hùng đã quyết bảo vệ đất nước đến phút giây cuối cùng. Và chúng ta ngày nay, có quyền tự hào về lịch sử chiến đấu vẻ vang ấy của dân tộc mình, một dân tộc bé nhỏ nhưng chưa từng chịu khuất dưới mũi giáo quân thù. Tóm lại, lịch sử VN đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, dù cho đau thương, mất mát nhưng lại hào hùng, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )