Môn Văn Lớp: 8 Viết một đoạn văn( từ 3 đến 5 câu) trong đó có sử dụng ít nhất một câu ghép. Phân tích cấu tạo, cách nối các vế câu, nêu

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết một đoạn văn( từ 3 đến 5 câu) trong đó có sử dụng ít nhất một câu ghép. Phân tích cấu tạo, cách nối các vế câu, nêu quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu của câu ghép? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Clara 3 tháng 2022-01-06T19:55:11+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. @Meoss_

     Trong những năm gần đây, có một loại virus đã gây ảnh hưởng đến đời sống người dân rất nhiều đó chính là covid-19. Nếu chúng không xuất hiện thì có lẽ bây giờ thể giới chúng ta đã không có nhiều người mất như vậy. Đây quả là một chủng virus vô cùng nguy hiểm.

  _ Câu ghép: Nếu chúng không xuất hiện thì có lẽ bây giờ thể giới chúng ta đã không có nhiều người mất như vậy.

  _ Phân tích:

  + Chủ ngữ 1: Chúng

  + Vị ngữ 1: không xuất hiện 

  + Chủ ngữ 2: thế giới chúng ta

  + Vị ngữ 2: đã không có nhiều người mất như vậy.

  _ Cách nối các vế câu: bằng cặp quan hệ từ ” nếu – thì ”

  _ Quan hệ ý nghĩa: Giải thiết – kết quả

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )