Môn Văn Lớp: 8 Viết một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu trình bày suy nghĩ của em về việc thế hệ trẻ ngày nay phải làm j để thể hiện lòng yêu nước(tự làm nha

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu trình bày suy nghĩ của em về việc thế hệ trẻ ngày nay phải làm j để thể hiện lòng yêu nước(tự làm nha) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Savannah 1 năm 2022-04-15T11:55:48+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong thời chiến, nó là vũ khí nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Trong thời bình, nó đã được phát huy một cách cao độ. Nhất là trong công cuộc chống dịch covid 19 hiện nay, lòng yêu nước đã kết thành một sợi dây để liên kết tất cả người dân Việt Nam cùng nhau ngăn chặn lại sức công kích của con virus quái ác kia. Chính vì vậy, để thể hiện lòng yêu nước, thế hệ trẻ – là những chủ nhân tương lai của đất nước phải làm nhiều việc thiết thực để cống hiện và phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chưa dừng lại ở đó, giới trẻ còn phải ra sức tuyên truyền hệ giá trị cơ bản này để nó không bị mai một theo năm tháng thời gian. Hơn thế nữa, thế hệ trẻ còn phải ra sức, kiên quyết đấu tranh với những phần tử thù địch đã và đang có những âm mưu, hành động nhằm chống phá đất nước Việt Nam. Thật vậy, yêu nước là phẩm chất cao quý cần có ở mỗi con người. Hãy không ngừng gìn giữ, phát huy nó. Có như vậy, đất nước mới bền chặt và phát triển.

    • ParkChaeYoung

    tham khảo 

    Một chút đoạn cuối : cảnh báo , người trẻ Việt Nam đã dần cảnh giác với các âm mưu gây chia rẽ và kích động với các thế lực thù địch : đi biểu tình,.. .Tóm lại, người trẻ Viên Nam ngay nay ngày nay có tinh thần yêu nước được thể hiện đúng nơi, đúng cách

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )