Môn Văn Lớp: 8 Viết đoạn vănTrình bày yếu tố để khẳng định chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của nước Đại Việt

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn vănTrình bày yếu tố để khẳng định chân lí về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của nước Đại Việt
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Valerie 1 năm 2022-04-07T11:37:26+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

    0
    2022-04-07T11:38:34+00:00

    Qua bài “Nước Đại Việt ta”, em nhận thấy độc lập, chủ quyền là một trong những quyền dân tộc cơ bản, thiêng liêng của đất nước. Trong thời đại ngày nay, độc lập chủ quyền vẫn được nhân dân ta coi trọng, không ngừng giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của nó. Chính độc lập là cái cốt để dân tộc ta kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch. Hơn thế nữa, nó còn là động lực thúc đẩy mỗi người dân Việt Nam không ngừng sáng tạo, học hỏi để gặt hái được nhiều thành tựu, nâng cao tiềm lực và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Thật vậy, nhờ có độc lập, chủ quyền mà nước ta mới phát triển bền vững, sánh vai với các cường quốc năm châu. Do đó, mỗi người dân phải đồng lòng, đồng sức, hợp thành tấm lá chắn vững chãi để ngăn chặn, phá tan âm mưu xâm phạm của các thế lực lăm le nhòm ngó xâm chiếm, cướp đi độc lập, tự do của mảnh đất hình chữ S này.

  1. Để khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc, Nguyễn Trãi đã dựa vào các yếu tố như: nền văn hiến lâu đời, cương vực lãnh thổ, phong tục tập quán, lịch sử riêng, chế độ riêng. Với những yếu tố căn bản này, tác giả đã đưa ra một khái niệm khá hoàn chỉnh về quốc gia, dân tộc. So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bài thơ Sông núi nước Nam, thì ở Nguyễn Trãi, ta thấy nó vừa có sự kế thừa lại vừa có sự phát huy và hoàn thiện. Ý thức về nền độc lập của dân tộc thể hiện trong bài Sông núi nước Nam được xác định ở hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền; còn trong bài Nước Đại Việt ta, ý thức dân tộc đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện. Ngoài lãnh thổ và chủ quyền, ý thức về độc lập dân tộc còn được mở rộng, bổ sung thành các yếu tố mới: đó là nền văn hiến lâu đời, đó là phong tục tập quán riêng, truyền thống lịch sử anh hùng. Có thể nói, ý thức dân tộc đến thế kỉ XV đã phát triển sâu sắc, toàn diện hơn nhiều so với thế kỉ X.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )