Môn Văn Lớp: 8 Viết đoạn văn khoảng 150-200 chữ triển khai ý của luận điểm sau: hãy chúng tay bảo vệ môi trường biển

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn khoảng 150-200 chữ triển khai ý của luận điểm sau: hãy chúng tay bảo vệ môi trường biển No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adeline 1 tuần 2022-04-11T06:16:40+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

    0
    2022-04-11T06:18:20+00:00

    Con người cần dành sự quan tâm, bảo vệ với môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Hiện nay việc ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề toàn cầu nóng bỏng của nhân loại.  Biển là một bộ phận của môi trường, ô nhiễm biển là việc tồn tại nhiều chất hại trong môi sinh biển khiến các sinh vật biển không thể sinh sống và tạo ra những vấn đề xấu với con người. Hàng ngày có không biết bao nhiêu tấn rác đổ ra biển, các rác thải nhựa, các chất độc có hại đều có ảnh hường tiêu cực đến môi trường biển. Điển hình là việc cá chết hàng loạt ở khắp các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế,… và rất nhiều những tác động xấu khác. Môi trường biển bị ô nhiễm, bị phá hoại sẽ anh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.  Những loài động vật biển sẽ bị mất môi trường sống thuận lợi. Con người mất đi các nguồn lợi từ biển: các hải sản, du lịch biển, mất cân bằng đa dạng sinh học của môi trường sống. Chung tya bảo vệ môi trường biển bằng cách âng cao ý thức con người, ăng cường sự quản lí của nhà nước. Đồng thời tiến hành áp dụng công nghệ khoa học để giải quyết hiện trạng ô nhiễm … hiện nay. Hãy chung tay bảo vệ môi trường biển.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )