Môn Văn Lớp: 8 Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cách lập luận qui lạp trong đoạn văn có một câu cảm thán, phép thế (gạch chân câu cảm thán, phép thế) trìn

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn khoảng 10 câu theo cách lập luận qui lạp trong đoạn văn có một câu cảm thán, phép thế (gạch chân câu cảm thán, phép thế) trình bày cảm nghĩ của em về tác giả, người được nhận định là “một vị anh minh khai mở một triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt đã rất quan tâm tới nhân dân”. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Hailey 1 tuần 2022-04-10T02:40:13+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Bàn về vị vua Lí Công Uẩn, có người nhận định rằng đây là “một vị anh minh khai mở một triều đại chói lọi trong lịch sử Đại Việt đã rất quan tâm tới nhân dân”. Thật vậy, điều đó là hoàn toàn đúng. Khi lên ngôi, nhận thấy nơi đóng đô hiện tại của nhân dân Đại Việt không thích hợp cho việc dựng xây, phát triển đất nước và không thể tận dụng lợi thế về địa hình để cản trở bước tiến của giặc. Vua Lí Công Uẩn đã ban hành “Chiếu dời đô” vừa để thể hiện tâm tư, nguyện vọng của mình vừa để thu phục lòng dân, khuyên nhân dân dời đô. Thực tế lịch sử cho thấy, đây thật là quyết định tài tình, sáng suốt biết bao! Từ khi đóng đô tại Đại La, nhân dân Đại Việt đã phát triển về mọi mặt. Hơn hết, ta còn giữ yên bờ cõi, đánh đuổi quân Tống xâm lược. Chưa dừng lại ở đó, vua Lí còn cho xây dựng Văn Miếu Quốc Tử giám cho con em quan lại đến học, đào tạo ra nhiều hiền tài phục vụ cho đất nước. Cho đến nay, Văn Miếu Quốc Tử giám đã trở thành biểu tượng của dân tộc, được coi là Trường Đại học đầu tiên của nước ta. Thật vậy, Lí Công Uẩn xứng đáng là một vị vua anh minh, người lãnh đạo tài ba. Để tưởng nhớ công lao của người, nhân dân ta đã lập đền thơ và luôn tỏ lòng biết ơn, thành kính sâu sắc.

    => Câu cảm thán: đây thật là quyết định tài tình, sáng suốt biết bao!

    Phép thế: ta (thay thế cho “nhân dân Đại Việt”)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )