Môn Văn Lớp: 8 Viết đoạn văn diễn dịch , nêu cảm nhận về đoạn văn Hịch tướng sĩ “ Ta thường tới bữa quên ăn , nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như cắt , nước mắt

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn diễn dịch , nêu cảm nhận về đoạn văn Hịch tướng sĩ “ Ta thường tới bữa quên ăn , nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da , nuốt gan uống máu quân thù . Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ , nghìn xác này gói trong da ngựa , ta cũng vui lòng “ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalyn 2 ngày 2022-04-18T04:25:49+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Viết đoạn văn diễn dịch , nêu cảm nhận về đoạn văn Hịch tướng sĩ “ Ta thường tới bữa quên ăn , nửa đêm vỗ gối ; ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa ; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da , nuốt gan uống máu quân thù . Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ , nghìn xác này gói trong da ngựa , ta cũng vui lòng “

    Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn là một bài văn thể hiện lòng căm thù giặc. Trong bài có có viết: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vổ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” Đoạn trích nói lên lòng yêu nước căm thù giặc đến quên ăn, mất ngủ, đau đớn, thắt tím thắt ruôt, sẵn sàng hi sinh ý chí chiến đầu bảo vệ tổ quốc mình. Xả thân để bảo vệ đất nước, không bàn đến công danh mà một lòng tình yêu nước nồng nàn. Thà chịu cái chết trong đau đớn nhưng cũng không chịu đầu hàng trước quân thù mặc nó chép làm nô lệ mặc nó áp bực. Dù cho thế nào đi chăng nữa cũng quyết tâm đứng lên bảo vệ tổ quốc khỏi những quân xâm lược lâm le bờ cõi. Đồng thời nói lên những tội ác của quân thù đã gây ra dù có lột da nuốt gan uống máu thì tội ác của chúng cũng không thể nào rửa sạch được. Qua đó cho ta thấy tinh thần yêu nước bất khuất của Trần Quốc Tuấn.

  2. Uất ức vì “chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. “Và cuối đoạn văn là 1 lời có thể nói là tuyên thệ của Trần Quốc Tuấn, càng cho thấy rõ chí khí và lòng yêu nước của ông: Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa ta cũng vui lòng.Không thể khoanh tay ngồi nhìn giặc hoành hành mà cam chịu nhục nhã! Trần Quốc Tuấn uất hận, cay đắng khi nhìn thấy bộ mặt tham tàn của lũ sói lang. Nỗi nhục của quốc gia, nỗi đau của nhân dân vò xé tâm can ông suốt đêm ngày. Ông muốn thổ lộ tấm lòng trung quân ái quốc, ý chí quyết chiến của mình trước tướng sĩ và ba quân. Nỗi đau của ông là nỗi đau của một con người phi thường.Tấm lòng yêu nước nồng nàn của Trần Quốc Tuấn được thể hiện rõ nhất qua hai câu văn: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù.Tóm lại, “Hịch tướng sĩ” là một văn bản không những có ý nghĩa lịch sử: phản ánh tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược

    @ KeyVictory

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )