Môn Văn Lớp: 8 Viết đoạn văn 10-12 câu làm rõ nhận xét: “Tình yêu nước sâu sắc của nhân dân ta” qua các tác phẩm: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, nước Đại Việ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết đoạn văn 10-12 câu làm rõ nhận xét: “Tình yêu nước sâu sắc của nhân dân ta” qua các tác phẩm: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, nước Đại Việt ta, Bàn luận về phép học.
giúp tui pls, sắp phải nộp bài ròi No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 3 tuần 2021-10-07T23:53:43+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Ba văn bản Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta đều được viết bởi những nhân vật lịch sử, ra đời gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử dựng nước giữ nước và đều thấm đựơm tinh thần yêu nước nồng nàn. Tinh thần yêu nước ấy trong các văn bản vừa có nét giống nhau vừa có nét khác nhau, tức là vừa thống nhất, vừa đa dạng. Cả ba văn bản đều thể hiện ý thức về chủ quyền dân tộc, đều khẳng định nền độc lập dân tộc. Song ở mỗi văn bản, nội dung yêu nước lại có nét riêng Ở “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn nổi bật lên khát vọng xây dựng đất nước vững bền và ý chí tự cường của dân tộc đang trên đà lớn mạnh. Ở “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn là lòng căm thù sôi sục và tinh thần quyết chiến quyết thắng lũ giặc xâm lược. Ở “Nước Đại Việt ta” (trích Bình Ngô đại cáo) của Nguyễn Trãi là sự khẳng định mạnh mẽ nền độc lập trên cơ sở ý thức dân tộc đặc biệt sâu sắc, đồng thời thể hiện niềm tự hào cao độ về sức mạnh chính nghĩa cùng truyền thống lịch sử, văn hoá vẻ vang của dân tộc.
    Học tốt !
    Xin câu trả lời hay nhất ❤

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )