Môn Văn Lớp: 8 viết bản tường trình về việc làm vỡ kính lớp

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: viết bản tường trình về việc làm vỡ kính lớp No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 1 tháng 2022-04-06T01:46:05+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1.                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                       Hưng Yên , ngày 1 tháng 7 năm 2020

                                                      BẢN TƯỜNG TRÌNH

                                                    Về việc làm vỡ kính lớp

  Kính gửi : Cô hiệu trưởng trường ….

  Em là : …………………………. hs trường……………..lớp………..em xin trình bày về một việc như sau:

            Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 , trong giờ ra chơi tiết 2 trong lúc đang vui đùa cùng các bạn            em đã vô tình vung tay mạnh vào cửa kính của lớp ,làm cho kính bị vỡ . Em xin cam đoan em 

            sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này .

                                                                                                                   Người làm tường trình

                                                                                                                              kí tên

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )