Môn Văn Lớp: 8 Viết bản tường trình về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Viết bản tường trình về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Athena 1 năm 2022-04-18T14:39:15+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                         …, ngày … tháng … năm ….

                                             BẢN TƯỜNG TRÌNH

                                  Về việc làm hỏng dụng cụ thí nghiệm

  Kinh gửi: – Giáo viên bộ môn Sinh học 

                 – Cô giáo quản lí thiết bị

  Em tên là: 

  Học sinh lớp: … Trường THCS 

  Hôm nay, em làm đơn này xin tường trình một việc như sau: 

                Trong tiết thực hành hôm nay, khi đang cầm một lọ thủy tinh để đổ dung dịch, em đã bị trượt tay và đã làm rớt ống nghiệm. Kết quả là ống nghiệm bị vỡ và dung dịch đã chảy xuống sàn nha. Em đã lau dọn sạch sẽ sau khi bị nhắc nhở

                 Em chân thành xin lỗi các thầy (cô) và xin hứa, sẽ bồi thường số tiền đã làm hư hỏng ống nghiệm do thầy (cô) đưa ra

                                                             

                                                                                                             Người làm tường trình

                                                                                                               (Kí và ghi rõ họ tên)

 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc      Lâm Đồng, ngày 20 tháng 6 năm 2020

  BẢN TƯỜNG TRÌNH

  Kinh gửi: – Giao viên bộ môn ….. lớp 8A Em tên là: …………………….Học sinh lớp: 8A. Trường THCS ……………….Hôm nay, em làm đơn này xin tường trình một việc như sau: Trong tiết thực hành hôm nay, khi đang cầm một lọ thủy tinh, em đã bị trượt tay và đã làm rớt ống nghiệm. Kết quả là ống nghiệm bị vỡ và rớt xuống sàn nha. Em đã lau dọn sạch sẽ sau khi bị nhắc nhởEm chân thành xin lỗi các cô và xin hứa, sẽ bồi thường số tiền đã làm hư hỏng ống nghiệm do cô đưa ra
  HỌC TỐTOwO

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )