Môn Văn Lớp: 8 “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân Quân điếu phạt trước lo trừ bạo Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng nền văn hiến đã lâu Núi sông bờ cõi

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam Cũng Khác
Từ Triệu Đinh Lý Trần bao bao giờ gây nền độc lập
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song Hào Kiệt đời nào cũng có”
Câu 1 đoạn trích trên trích từ tác phẩm nào của ai ?
Câu 2 trong đoạn văn trên tác giả đã khẳng định dân tộc ta có yếu tố nào
Câu 3 đoạn văn trên sử dụng hình thức chức năng nào Nêu đặc điểm hình thức chức năng đó
Câu 4 chỉ ra biện pháp tu từ được tác giả sử dụng trong đoạn thơ sau và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó
” Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây độc lập
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi Xưng đế một phương
Team mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song Hào Kiệt đời nào cũng có”
Giúp e với ạ em cần gắp thì sáng mai ạ
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 1 năm 2022-04-15T07:17:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Tác phẩm: Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

  2.”Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.

  Điều ấy có nghĩa là việc nhân nghĩa trên đời cốt ở việc giữ sự bình yên cho dân chúng, quân đội binh lính việc trước tiên là lo trừ bạo, trừ giặc cho dân. Hai câu văn ấy đã khẳng định tư tưởng lấy dân làm gốc “dĩ dân vi bản” đầy tiến bộ.

  “Như nước Đại Việt ta từ trước

  ….

  Song hào kiệt đời nào cũng có”

  “Nước Đại Việt ta từ trước” đã vốn có nền văn hiến từ lâu. Văn hiến là những giá trị tinh thần mà con người đã sáng tạo ra, đó là tín ngưỡng, là tư tưởng, là đạo đức

  3. Hình thức chức năng: trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một việc làm lớn để mọi người cùng biết.

  4. Liệt kê: Triệu, Đinh, Lí, Trần; Hán, Đường,Tống, Nguyên.

  Tác dụng: Nêu rõ những chiến công lừng lẫy, không thua kém gì các cường quốc.

 2. 1. Tác phẩm: Bình Ngô đại cáo (Nguyễn Trãi)

  2.

  “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.

  Điều ấy có nghĩa là việc nhân nghĩa trên đời cốt ở việc giữ sự bình yên cho dân chúng, quân đội binh lính việc trước tiên là lo trừ bạo, trừ giặc cho dân. Hai câu văn ấy đã khẳng định tư tưởng lấy dân làm gốc “dĩ dân vi bản” đầy tiến bộ.

  “Như nước Đại Việt ta từ trước

  ….

  Song hào kiệt đời nào cũng có”

  “Nước Đại Việt ta từ trước” đã vốn có nền văn hiến từ lâu. Văn hiến là những giá trị tinh thần mà con người đã sáng tạo ra, đó là tín ngưỡng, là tư tưởng, là đạo đức

  3. Hình thức chức năng: trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một việc làm lớn để mọi người cùng biết.

  4. Liệt kê: Triệu, Đinh, Lí, Trần; Hán, Đường,Tống, Nguyên.

  Tác dụng: Nêu rõ những chiến công lừng lẫy, không thua kém gì các cường quốc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )