Môn Văn Lớp: 8 việc nhân nghĩa cốt ở yên dân quân điếu phạt trc lo trừ baok như nước đại việt ta từ trc vốn xưng nền văn hiến đã lâu núi sông bò cõi đã chi

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
quân điếu phạt trc lo trừ baok
như nước đại việt ta từ trc vốn xưng nền văn hiến đã lâu
núi sông bò cõi đã chia
phong tục bắc nam cũng khác
từ Triệu , Đinh lí, Trần bao đời gay nền dộc lập
cùng hán, dường , tống nguyên mỗi bên hùng cứ 1 phương
tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
dong hào kiệt đời nào cũng có
1) e hieur nhân nghĩa là j
2) định nghĩa về đất nc của tác giả như thế nào
3) nhân xét về cách tổ chức câu văn và nêu tác dụng của các bptt
40 nêu nọi dung chính đoạn văn trêm No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melanie 1 tháng 2022-04-06T11:00:06+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1: nhân nghĩa là đạo lí cách ứng xử và tình thương giữa con người với con người. Muốn dân được yên ổn làm ăn thì trước hết phải trừ giặc – bạo ngược. Từ đó có thể hiểu nhân nghĩa là yêu nước.

  Câu2: định nghĩa về đất nước của tác giả là một xã hội trong đó có tất cả các dân tộc được sống và được bảo vệ như trong một gia đình.

  Câu3: cách sắp xếp tổ chức câu văn theo trình tự rất chặt chẽ của lối văn biền ngẫu cân xứng nhịp nhàng.

   Biện pháp so sánh: “….như nước đại Viẹt ta….” thể hiện tính chất tự nhiên, vốn có của đất nước độc lập tự chủ. So sánh ta với Trung Quốc ngang hàng về trình độ, cách tổ chức chế độ” Triệu, Đinh, Lí  ngang với Hàn , Đường, Tống..”

  Câu 4: nộ i dung: như một bản tuyên ngôn độc lập: nước ta  là một đất nước có nền văn giến lâu đời, có lãnh thổ riêng, có pong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử oai hùng. Đáng tự hào.

 2. 4) nội dung: Khẳng định chân lí về sự tồn tại, đập lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt

  1) Nhân nghĩa là quan hệ tốt đẹp giữa người với ngừoi khẳng định: Điều chủ yếu của nhân nghĩa là phải giữ” yên dân” Vì thương yêu dân muốn cho dân được yên ổn làm ăn nên phải trừ bạo là từ những kẻ sách nhiễu dân

  còn câu 2 vs 3 mình không biết mong bạn thông cảm

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )