Môn Văn Lớp: 8 Vì sao Chiếu dời đô có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập thứ hai?

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Vì sao Chiếu dời đô có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập thứ hai? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Autumn 1 năm 2022-04-07T11:34:42+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Nước Đại Việt ta mới có ý nghĩa như bản tuyên ngôn độc lập thứ hai vì:

  _Lịch sử, nhân tài, hào kiệt.

  _Phong tục, tập quán riêng.

  _Lãnh thổ riêng.

  _Chủ quyền, chế độ riêng.

  _Nền văn hiến lâu đời.

 2. Không phải chiếu dời đô mà là nước đại việt ta

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )