Môn Văn Lớp: 8 Từ “không” trong câu thơ” trong tù không rượi cũng không hoa” là dấu hiệu hình thức của kiểu câu nào? Nhanh giúp mink

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Từ “không” trong câu thơ” trong tù không rượi cũng không hoa” là dấu hiệu hình thức của kiểu câu nào?
Nhanh giúp mink No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Camila 4 tuần 2022-04-01T00:44:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Từ “không” trong câu thơ” trong tù không rượi cũng không hoa” là dấu hiệu hình thức của kiểu câu nào?

    =>Dấu hiệu hình thức kiểu câu : $Câu phủ định$ 

  2. Từ “không” trong câu thơ” trong tù không rượi cũng không hoa” là dấu hiệu hình thức của kiểu câu phủ định.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )