Môn Văn Lớp: 8 Từ bài Bàn luận về phép học của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” với “hành” không viết câu của Nguyễn Thiế

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Từ bài Bàn luận về phép học của La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, hãy suy nghĩ về mối quan hệ giữa “học” với “hành” không viết câu của Nguyễn Thiếp có sao không? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Remi 1 năm 2022-04-07T19:12:42+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Học phải đi đôi với hành. Học phải kết hợp với hành là luận điểm tiến bộ trong bài tấu mà ngày nay chúng ta còn làm theo. Vậy giữa học và hành có quan hệ như thế nào? Chúng ta cần làm rõ vấn đề trên. Học là hoạt động của trí óc dễ tiếp thu những cái mới, những điều chưa biết, học còn là bắt chước những cái hay, cái đẹp của người khác .Nếu học chỉ để nhồi nhét 1 mớ kiến thức, sách vở vào đầu thì có ích lợi gì nếu không biết đem những điều đã học ra áp dụng. Học mà không hành như vậy thật là vô ích. Phải biết đem cái học áp dụng vào thực tế thì cái học ấy mới có giá trị. Học đễ cung cấp kiến thức cho thực hành, giúp cho thực hành dễ dàng hơn. Học đễ đem áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Hành: là thực hành, là ứng dụng những gì đã học. Tác giả khuyên học phải có hành, nghĩa là học và hành phải đi đôi với nhau. Không thể học mà không đi đôi với hành và ngược lại: hành mà không học. Hành còn củng cố, hoàn chỉnh cho học.Là học sinh còn ngồi ghế nhà trường phải biết áp dụng tốt phương trâm học này đễ việc học ngày càng đạt kết quả tốt hơn. Lời khuyên này còn có tác dụng chỉ ra con đường học tập đúng đắn, nhất là đối với 1 số người lười nhác, không chịu thực hành, chỉ muốn rập khôn theo lý thuyết.Ngay từ bây giờ, chúng ta hãy bắt tay vào việc học ngay nhé . Tóm lại qua tư tưởng tiến bộ, Nguyễn Thiếp đã chỉ cho ta thấy được học và hành phải là 2 mặt đồng thời của 1 quá trình học tập. Không được coi nhẹ mặt nào, coi nặng mặt nào.

    => Khi làm văn không cho câu của Nguyễn Thiếp vào thì tùy bài :

    -> Nếu viết về học tập nên cho vào để làm dẫn chứng

    -> Khi viết về chủ đề khác thì tùy chủ đề để xem xét

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )