Môn Văn Lớp: 8 Trong văn bản nước đại việt ta tác giả đã khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc dựa trên những phương diện nào ? Thể hiện cụ thể qua những câ

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Trong văn bản nước đại việt ta tác giả đã khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc dựa trên những phương diện nào ? Thể hiện cụ thể qua những câu văn nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 1 tuần 2021-09-15T19:18:16+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Nc ta cs nền văn hiến riêng biệt: “Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”

    -Lãnh thổ nước ta cũng có biên giới riêng biệt: ‘Núi sông bờ cõi đã chia’

    – Phân biệt về phong tục tập quán của nhân dân hai đất nước: “Phong tục Bắc Nam cũng khác”. 

    => nc ta cs bản sắc riêg.

    -Sự độc lập về bộ máy chính quyền – triều đại trị vì và những cá nhân kiệt xuất: “Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập”

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )