Môn Văn Lớp: 8 Trong một nhà tù có 2 cửa ra ,một cửa sẽ dẫn ra ngoài còn một cửa sẽ dẫn vào chuồng sư tử.Ở mỗ cửa sẽ có một lính gác ,sẽ có một người chuyê

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Trong một nhà tù có 2 cửa ra ,một cửa sẽ dẫn ra ngoài còn một cửa sẽ dẫn vào chuồng sư tử.Ở mỗ cửa sẽ có một lính gác ,sẽ có một người chuyên nói dối và một người chuyên nói thật.Họ chỉ trả lời đúng một câu hỏi khi tù nhân yêu cầu.Tù nhân ko bt nên nghe ai.Vậy tù nhân phải hỏi một trong hai người cai ngục câu gì (1 câu) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-04T01:14:43+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Vì một người luôn nói thật vs một người luôn nói dối nên khi người tù hỏi lần lượt 2 người cai ngục nên câu hỏi là:Xin ngài hãy hỏi ông kia đâu là lối ra và hãy nói cho tôi biết câu trả lời của ông ấy là gì?Người tù sẽ luôn nhận đc câu trả lời sai và đi theo hướng ngược lại câu trả lời.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )