Môn Văn Lớp: 8 Trong bài thơ ông đồ cách gọi tên ông đồ xưa có ý nghĩa là gì

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Trong bài thơ ông đồ cách gọi tên ông đồ xưa có ý nghĩa là gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 2 ngày 2021-09-15T00:22:56+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Trong bài thơ ông đồ cách gọi tên ông đồ xưa có ý nghĩa là ông đồ là người dạy học chữ nho xưa. Nhà nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học, gọi là ông đồ, thầy đồ. Mỗi dịp Tết đến, ông đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà.

  2. `→` Cách gọi ông đồ trong bài văn ám chỉ ông là người dạy học chữ nho xưa. Theo quan điểm của nhà nho xưa, nếu không đỗ làm quan thì thường làm nghề dạy học. Vì thế nên họ mới gọi là ông đồ, thầy đồ. Tết đến, ông đồ thường được mọi người thuê để viết chữ, câu đối trang trí trong nhà.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )