Môn Văn Lớp: 8 Trình bày suy nghĩ của em về ý thức dân tộc trong 8 câu Nước Đạt Việt ta” việc nhân nghĩ …xong hào kiệt đời nào cũng có ” bằng một đoạn v

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Trình bày suy nghĩ của em về ý thức dân tộc trong 8 câu Nước Đạt Việt ta” việc nhân nghĩ …xong hào kiệt đời nào cũng có ” bằng một đoạn văn khoảng 10 câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Jade 2 tuần 2022-04-11T05:56:58+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Qua đoạn trích trên, em nhận thấy được rõ nét ý thức dân tộc sâu sắc. Ý thức ấy trước hết được thể hiện rõ nét qua cách tác giả khẳng định cái cốt lõi của tư tưởng nhân nghĩa. Đó chính là yên dân. Và để dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, những người lãnh đạo đất nước phải gìn giữ, phải đấu tranh quyết liệt trước những âm mưu của các thế lựa thù địch. Đặc biệt, ý thức tự tôn dân tộc còn được bộc lộ qua quá trình dựng nước và giữ nước đầy hào hùng của dân tộc. Hơn thế nữa, dân tộc ta còn khẳng định nền văn hiến cùng bề dày lịch sử lâu đời của nước Đại Việt. Chưa dừng lại ở đó, nó còn được thể hiện qua cách nhân dân ta nêu rõ vị thế của đất nước thời bấy giờ. Nó sánh ngang với các triều đại phong kiến Trung Quốc như Hán, Đường, Tống, Nguyên. Đặc biệt, qua từng quá trình phát triển, Đại Việt luôn quy tụ những hào kiệt, đấng nam nhi cùng tướng lĩnh tài ba. Thật vậy, “Bình Ngô đại cáo” chính là áng văn chính luận mẫu mực, sắc bén. Bộc lộ rõ nét ý thức tự tôn dân tộc. Do đó mỗi chúng ta hãy không ngừng cố gắng, nỗ lực để góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời đại ngày nay. 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )