Môn Văn Lớp: 8 Trên cơ sở so sánh với bài sông núi nước nam em hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của Yến thức dân tộc trong đoạn trích nước đại việt ta

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Trên cơ sở so sánh với bài sông núi nước nam em hãy chỉ ra sự tiếp nối và phát triển của Yến thức dân tộc trong đoạn trích nước đại việt ta
Các bạn trả lời giúp mk nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Aaliyah 1 ngày 2022-04-19T15:52:37+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. => Cơ sở lí lẽ mà Lý Thường Kiệt đưa ra là đất nào thì vua ấy, sự thực này đã được phân định một cách rõ ràng, rạch ròi tại sách trời.

    =>tiếp tục khẳng định độc lập chủ quyền dựa vào 2 yếu tố: lãnh thổ, chủ quyền chế độ

    =>nhận thức, tư tưởng, tình cảm về sự tồn tại độc lập, có chủ quyền của dân tộc mình

    =>Nó nồng nàn một tinh thần yêu nước, nó biểu hiện một lòng căm thù giặc sâu sắc, một ý chí quyết chiến quyết thắng quân thù không chỉ là của riêng Trần Quốc Tuấn mà là kết tụ trong đó những ý nguyện tình cảm của dân tộc. 

  2. So với ý thức về quốc gia dân tộc trong bài thơ Sông núi nước Nam, thì ở Nước Đại Việt ta vừa có sự kế thừa lại vừa có sự phát huy và hoàn thiện. Ở văn bản này Nguyễn Trãi vẫn tiếp tục kế thừa những căn cứ trên hai phương diện: lãnh thổ và chủ quyền để khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc (Núi sông bờ cõi đã chia / Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập – Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương).

    Nhưng ngoài hai phương diện này, ý thức dân tộc trong Nước Đại Việt ta đã phát triển cao, sâu sắc và toàn diện hơn khi khẳng định độc lập chủ quyền của dân tộc trên 3 phương diện mới: Nền văn hiến lâu đời (vốn xưng nền văn hiến đã lâu), phong tục tập quán riêng (phong tục Bắc Nam cũng khác), truyền thống lịch sử anh hùng (Cửa Hàm Tử hắt sống Toa Đô – Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã). Có thể nói, quan niệm của Nguyễn Trãi về chủ quyền độc lập dân tộc đã toàn diện và sâu sắc hơn.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )