Môn Văn Lớp: 8 Trật tự “nước mất, nhà tan” trong câu “Nước mất, nhà tan đều do những diều tệ hại ấy” có thay đổi được không? Vì sao? Làm giúp mình với nhaa

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Trật tự “nước mất, nhà tan” trong câu “Nước mất, nhà tan đều do những diều tệ hại ấy” có thay đổi được không? Vì sao?
Làm giúp mình với nhaaa No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Harper 7 tháng 2021-09-19T17:21:12+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Trật tự “nước mất, nhà tan” trong câu “Nước mất, nhà tan đều do những diều tệ hại ấy” không thay đổi được.

    Vì các sự việc được sắp xếp theo trình tự hợp lí giảm dần: “Nước” rồi đến “nhà”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )