Môn Văn Lớp: 8 Thời gian là======. IM LẶNG LÀ=–…

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Thời gian là……………………………………………………………….
IM LẶNG LÀ………………….. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Gabriella 4 tuần 2022-03-26T15:49:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. -Thời gian là vô tận,thời gian không phải là thứ chúng ta có thể nhìn thấy, chạm, nếm thử, nhưng chúng ta có thể đo lường được thời gian.

    -Im lặng là một trạng thái mà ta không muốn giao lưu tiếp xúc với ai

  2. thời gian là vàng

    im lặng là trạng thái không muốn giao lưu tiếp xúc với ai

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )