Môn Văn Lớp: 8 Theo em, chân lý độc lập và chủ quyền dân tộc được khẳng định như thế nào qua văn bản “Nước Đại Việt ta” ( trả lời ngắn gọn)

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Theo em, chân lý độc lập và chủ quyền dân tộc được khẳng định như thế nào qua văn bản “Nước Đại Việt ta” ( trả lời ngắn gọn) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Delilah 3 ngày 2022-04-18T08:13:46+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Xem hình nha.

  2. Theo em, chân lý độc lập và chủ quyền dân tộc được khẳng định như thế nào qua văn bản “Nước Đại Việt ta”

    ⇒Nước ta có nền văn hiến lâu đời.

    ⇒ Nước ta có cương vực lãnh thổ riêng.

    ⇒ Nước ta có phong tục tập quán.

    ⇒ Nước ta có lịch sử riêng, chế độ riêng.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )