Môn Văn Lớp: 8 tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong các câu in đậm Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường g

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào trong các câu in đậm Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang Mảnh thuyền to như mảnh hồn làng Rướn thân trằng bao la thâu góp gió. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Nevaeh 1 tuần 2022-04-09T22:38:46+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ j thuật so sánh, nhân hóa, hoán dụ

  2. sử dụng biện pháp : so sánh, hoán dụ và so sánh

    #notcoppy

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )