Môn Văn Lớp: 8 Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù.

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng” tác phẩm và tác giả trong đoạn trích trên . Tác phẩm đc sáng tác trong hoàn cảnh nào ?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 3 tuần 2022-04-10T05:32:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. aikhanh
  0
  2022-04-10T05:33:41+00:00

  tác giả là: trần quốc tuấn

  tác phẩm hịch tướng sĩ

  tác phẩm được viết vào thời kỳ kháng chiến chống quân mông nguyên lần thứ 2

 2. aikhanh
  0
  2022-04-10T05:34:19+00:00

  Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng”

  tác phẩm và tác giả trong đoạn trích trên .

  Tác giả Trần Quốc Tuấn

  Tác phẩm Hịch tướng sĩ

  Tác phẩm đc sáng tác trong hoàn cảnh nào ?

  Được viết vào khoảng thời gian trước cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ hai 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )