Môn Văn Lớp: 8 Số phận người nông dân vô cùng cực khổ trước cách mạng tháng 8

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Số phận người nông dân vô cùng cực khổ trước cách mạng tháng 8 No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 2 tháng 2022-02-16T03:44:56+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1.  Qua rất nhiều văn bản ,tác phẩm mà đã được học ,ta thất được số phận của những người nông dân vô cùng cực khổ trước cách mạng tháng 8. Thời kì trước cách mạng tháng 8 là 1 xã hội đen tối của chế độ thực dân nửa phong kiến .Nhân dân ta bị thực dân Pháp vơ vét ,càn quét tất cả bằng sưu thuế ,phu phen.Còn có sự mẫu thuẫn vô cùng gay gắt giữa giai cấp bị trị và giai cấp thống trị. Từ đó ta thấy được người nông dân bần cùng và cực khổ như thế nào.Ta còn thấy được trong cả văn chương cũng bắt gặp hình ảnh người nông dân VN trước cách mạng tháng 8. Trong đoạn trích Tức nước vở bờ , văn bản Lão Hạc đã phản ánh sự bần cùng hóa ,bế tắc trong cuộc chiến tranh ,bị bóc lột đến cùng cực ,vừa tố cáo tội ác cuả thực dân nửa phong kiến. Và còn rất nhiều các tác phẩm khác.Đó là tinh thần phản kháng.Văn học đã trở thành vũ khí chiến đấu. Dù số phận người nông dân vô cùng cực khổ nhưng họ vẫn giữ được phẩm chất Việt cao quý ,không chịu khuất phục .

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )