Môn Văn Lớp: 8 Số 2 Phần I: ĐỌC HIỂU Bài 1: Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài “Hoa tay thảo những nét Như rồng múa phượng bay”

Question

Môn Văn Lớp: 8 Giúp em bài này với ạ: Số 2
Phần I: ĐỌC HIỂU
Bài 1: Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như rồng múa phượng bay”.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu…
Câu 1: Đoạn thơ trên được trích trong VB nào? Tác giả là ai? Nêu rõ hoàn cảnh ra đời của văn bản đó?
Câu 2: Cho biết nội dung và phương thức biểu đạt của đoạn thơ.
Câu 3: Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? Kể tên một số bài thơ đã học trong chương trình Ngữ văn THCS cũng viết theo thể thơ đó (Ghi rõ tên tác giả).
Câu 4: Nêu công dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong đoạn trích.
Câu 5: Xác định nhân vật được nói đến trong đoạn trích. Qua đoạn trích em biết gì về họ?
Câu 6: Tìm và phân tích hiệu quả sử dụng của các phép tu từ trong hai câu thơ: “Hoa tay thảo những nét / Như rồng múa phượng bay”.
Câu 7: Bút pháp nghệ thuật nổi bật được sử dụng trong đoạn thơ trên là gì?
Câu 8: Viết đoạn văn để phân tích cái hay của hai câu thơ:
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu…

Bài 2: Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
(Trích “Ông đồ” – Vũ Đình Liên)
Câu 1: Xác định nội dung và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2: Có thể thay thế những từ in đậm trong đoạn thơ trên bằng những từ đồng nghĩa khác được không? Vì sao?
Câu 3: Hãy xác định kiểu câu, hành động nói và cách thực hiện HĐN của câu Những người muôn năm cũ /Hồn ở đâu bây giờ?
Câu 4: Là một công dân trẻ tuổi của nước Việt Nam thời kì hội nhập và phát triển, em có cảm xúc và suy nghĩ gì khi đọc đoạn thơ trên? Hãy trình bày thành một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, trong đoạn có sử dụng kiểu câu cầu khiến. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 7 tháng 2021-10-11T17:06:54+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Jdjđjidif

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )